Asset 2

Integritetspolicy

GDPR & Policy

ikraftträdandedatum: 1 april 2022

Medier Arfvidsson Blomgren 559351-2725 (“Medier Arfvidsson Blomgren”, “vi”, “oss” och “vår”) respekterar din integritet och är förpliktigad att vidta rimliga åtgärder för att skydda din integritet online och hantera din information på ett ansvarsfullt sätt, för att på bästa sätt förstå tjänster som är mest användbara för dig. Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om vår sekretesspraxis online, vilken typ och kategori av information som kan samlas in, lämnas ut och lagras, hur informationen används, med vem informationen kan delas, vilka val som finns tillgängliga för dig angående insamlingen, användningen och distributionen av informationen, vilken typ av säkerhetsrutiner som finns på plats för att skydda förlust, missbruk eller ändring av information under vår kontroll, dina rättigheter avseende din personliga information och vem du ska kontakta med frågor eller problem.

Denna integritetspolicy gäller för Medier Arfvidsson Blomgrens webbplats på www.MedierArfvidssonBlomgren.se (sammantaget “Webbplatsen”), för all telefon-, fax- och/eller postverksamhet som rör behandling av beställningar och frågor om tjänster, samt vår marknadsföring kontakter med dig.

Vi tar dataskydd på största allvar och följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra relevanta integritetslagar som styr vår jurisdiktion. Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i artikel 4 (7) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Medier Arfvidsson Blomgren 559351-2725.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH/ELLER GENOM ATT KONTAKTA OSS OCH TILLHANDAHÅLLA ALLA PERSONLIG INFORMATION SAMTYCKER DU TILL INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION AV OSS I ENLIGHET MED DENNA SEKRETESSPOLICY, SAMT VILLKOR OCH VILLKOR. OM VI BESTÄMMER ATT ÄNDRA VÅR SEKRETESSPOLICY KOMMER VI ATT LÄGGA PÅ DESSA ÄNDRINGAR PÅ DEN HÄR SIDAN OCH HÖGST I DENNA SEKRETESSPOLICY anger vi DATUM SOM ÄNDRINGAR SENAST GÖRDES.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Personlig information du lämnar till oss. Personlig information som du kan tillhandahålla oss via tjänsten eller på annat sätt inkluderar:

Allmänna uppgifter och kontaktuppgifter, personlig eller företagskontaktinformation såsom ditt för- och efternamn, e-postadress och postadresser, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer, namn på den person som undertecknar avtalet, eventuella bilder som tillhandahålls och all annan information som tillhandahålls till webbplatsen .

Registreringsdata, som information som du tillhandahåller för att registrera ett konto, inklusive ditt födelsedatum.

Profildata, såsom ditt användarnamn och lösenord som du kan ställa in för att skapa ett onlinekonto hos oss och dina intressen och preferenser.

Kommunikation, såsom information du lämnar när du kontaktar oss med frågor, feedback, svar på enkäter eller på annat sätt korresponderar med oss,

Marknadsföringsdata, som e-postadressen eller kontaktuppgifterna som vi använder för att skicka marknadsföringskommunikation och dina preferenser för att ta emot kommunikation om våra aktiviteter, evenemang, utlottningar och tävlingar.

Annan information som vi kan samla in som inte är specifikt listad här, men som vi kommer att använda i enlighet med denna sekretesspolicy eller som på annat sätt avslöjas vid tidpunkten för insamlingen.

Data från andra källor. Vi kan också samla in information om dig från:

Affärspartners, såsom reklam och gemensamma marknadsföringspartners.

Dataleverantörer, såsom informationstjänster och datalicensgivare.

Offentliga källor, som bloggar, forum eller sociala medieplattformar.

Automatisk insamling. Vi och våra tjänsteleverantörer kan automatiskt logga information om dig, din dator eller mobila enhet och din aktivitet som sker på eller genom webbplatserna, såsom:

Enhetsdata, som din dator eller mobila enhets operativsystem typ och versionsnummer, tillverkare och modell, webbläsartyp, skärmupplösning, IP-adress, webbplatsen du besökte innan du besökte vår webbplats och allmän platsinformation som stad, stat eller geografisk område.

Onlineaktivitetsdata, som sidor eller skärmar som du tittade på, hur länge du spenderade på en sida eller skärm, navigeringsvägar mellan sidor eller skärmar, information om din aktivitet på en sida eller skärm, åtkomsttider och åtkomstens varaktighet.

Cookies och liknande teknologier. En del av vår automatiska datainsamling underlättas av cookies och liknande tekniker.

Remisser. Användare av tjänsten kan ha möjlighet att hänvisa vänner eller andra kontakter till oss. Om du är en befintlig användare får du bara skicka in en remiss om du har tillstånd att lämna deras kontaktuppgifter till oss så att vi kan kontakta dem.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder din personliga information för följande ändamål och som i övrigt beskrivs i denna integritetspolicy eller vid tidpunkten för insamlingen:

Tjänsteleverans. Vi kan använda din personliga information för att:

tillhandahålla, driva och förbättra Tjänsten;

upprätta och underhålla ditt konto på Tjänsten;

kommunicera med dig om tjänsten, inklusive genom att skicka meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support- och administrativa meddelanden till dig;

tillhandahålla kundsupport och underhåll för tjänsten;

underlätta din inloggning till webbplatserna via tredje parts plattformar, såsom Google och Facebook; och

aktivera säkerhetsfunktioner på webbplatserna, till exempel genom att skicka dig säkerhetskoder via e-post eller SMS, och komma ihåg enheter från vilka du tidigare har loggat in.

Direktmarknadsföring. Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka dig Medier Arfvidsson Blomgren-relaterad marknadsföringskommunikation som tillåts enligt lag. Du kommer att ha möjlighet att välja bort vår marknadsförings- och reklamkommunikation enligt beskrivningen i Dina val avsnittet nedan.

För forskning och utveckling. Vi kan komma att använda din personliga information för forsknings- och utvecklingsändamål, inklusive för att analysera och förbättra Tjänsten och vår verksamhet.

För att skapa anonym data. Vi kan skapa aggregerade, avidentifierade eller andra anonyma dataposter från din personliga information och andra individer vars personuppgifter vi samlar in. Vi gör personlig information till anonym information genom att utesluta information (som ditt namn) som gör uppgifterna personligt identifierbara för dig. Vi kan använda denna anonyma information och dela den med tredje part för våra lagliga affärsändamål, inklusive för att analysera och förbättra Tjänsten och marknadsföra vår verksamhet.

Intressebaserad reklam. Vi kan komma att avtala med tredjepartsreklamföretag och sociala medieföretag för att visa annonser på vår tjänst och andra webbplatser. Dessa företag kan använda cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig (inklusive enhetsdata, onlineaktivitetsdata och/eller geolokaliseringsdata som beskrivs ovan) över tid över vår Tjänst och andra webbplatser och tjänster eller din interaktion med våra e-postmeddelanden, och använda den information för att visa annonser som de tror kommer att intressera dig.

Att följa lagar och förordningar. Vi använder din personliga information som vi anser nödvändiga eller lämpliga för att följa tillämpliga lagar, lagliga förfrågningar och rättsliga processer, såsom för att svara på stämningar eller förfrågningar från statliga myndigheter.

För efterlevnad, förebyggande av bedrägeri och säkerhet. Vi kan komma att använda din personliga information och avslöja den till brottsbekämpande myndigheter, myndigheter och privata parter som vi anser nödvändiga eller lämpliga för att: (a) skydda våra, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom (inklusive genom att skapa och försvara rättsliga anspråk); (b) granska våra interna processer för efterlevnad av juridiska och kontraktuella krav; (c) upprätthålla villkoren som styr tjänsten; och (d) skydda, utreda och avskräcka mot bedräglig, skadlig, otillåten, oetisk eller olaglig aktivitet, inklusive cyberattacker och identitetsstöld.

Med ditt samtycke. I vissa fall kan vi specifikt be om ditt samtycke för att samla in, använda eller dela din personliga information, till exempel när det krävs enligt lag.

HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kan komma att dela din personliga information med följande tredje parter och som på annat sätt beskrivs i denna integritetspolicy eller vid tidpunkten för insamlingen:

Affiliates. Våra dotterbolag och dotterbolag, för ändamål som överensstämmer med denna integritetspolicy.

Tjänsteleverantörer. Företag och individer som tillhandahåller tjänster för vår räkning eller hjälper oss att driva tjänsten eller vår verksamhet (såsom tjänsteuppfyllelse, kundsupport, hosting, analys, e-postleverans, marknadsföring, databashanteringstjänster, returbearbetning och risk- och bedrägeribegränsning).

Annonspartners. Tredjepartsreklamföretag som samlar in information om din aktivitet på webbplatsen och andra onlinetjänster för att hjälpa oss att marknadsföra våra tjänster och/eller använder hashade kundlistor som vi delar med dem för att leverera annonser till dem och liknande användare på deras plattformar.

Tredje parts plattformar. Sociala medier och andra tredjepartsplattformar som du ansluter till Tjänsten, till exempel när du använder alternativ för att komma åt Tjänsten genom att logga in på en social medieplattform. Observera att vi inte kontrollerar tredje parts användning av din personliga information.

Allmänheten. Andra användare av tjänsten och allmänheten, när du lämnar ut personlig information för allmänt bruk. Vi kontrollerar inte hur andra användare eller tredje part använder någon personlig information som du gör tillgänglig för dem. Var medveten om att all information du publicerar offentligt kan cachelagras, kopieras, skärmfångas eller lagras någon annanstans av andra (t.ex. sökmotorer) innan du har möjlighet att redigera eller ta bort den.

Professionella rådgivare. Professionella rådgivare, såsom advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare, där det är nödvändigt i samband med de professionella tjänster som de tillhandahåller oss.

Myndigheter och andra. Brottsbekämpande myndigheter, myndigheter och privata parter, eftersom vi i god tro anser att det är nödvändigt eller lämpligt för att följa lag eller för efterlevnad, förebyggande av bedrägeri och säkerhetsändamål som beskrivs ovan.

Företagsöverlåtare. Vi kan sälja, överföra eller på annat sätt dela en del eller all din personliga information i samband med eller under förhandlingar om fusion, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktion eller förfarande som involverar försäljning, överföring, avyttring eller avslöjande av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar, eller i händelse av en insolvens, konkurs eller konkurs.

DINA VAL

I det här avsnittet beskriver vi de rättigheter och val som är tillgängliga för alla användare.

Få åtkomst till eller uppdatera din kontoinformation. Om du har registrerat dig för ett konto hos oss kan du granska och uppdatera viss personlig information i din kontoprofil genom att logga in på kontot.

Välj bort marknadskommunikation. Du kan välja bort marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna för att välja bort eller avsluta prenumerationen längst ned i e-postmeddelandet. Du kan fortsätta att få tjänsterelaterade och andra icke-marknadsföringsmeddelanden. Om du får marknadsförings-sms från oss kan du välja bort att ta emot ytterligare marknadsförings-sms från oss genom att svara STOP på vårt marknadsföringsmeddelande.

Småkakor. De flesta webbläsare låter dig ta bort och/eller sluta acceptera cookies från de webbplatser du besöker. För att göra detta, följ instruktionerna i din webbläsares inställningar.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser och ibland via e-post. De tillhandahåller användbar information till organisationer, vilket hjälper till att göra dina besök på deras webbplatser mer effektiva och effektiva. Vi använder cookies för att säkerställa att vi kan förstå hur du använder våra webbplatser och för att säkerställa att vi kan göra förbättringar av webbplatserna.

Du kan kontrollera och/eller radera cookies som du vill – för detaljer, se aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker vår webbplats eller använder vår plattform och vissa tjänster och funktioner som vi erbjuder kanske inte fungerar.

För att begränsa eller hantera cookies, se avsnittet “Hjälp” i din webbläsare.

Cookies innehåller ingen personlig eller konfidentiell information om dig.

Annonsval. Du kan välja bort intressebaserad reklam.

Spåra inte. Vissa webbläsare kan vara konfigurerade för att skicka “Spåra inte”-signaler till de onlinetjänster som du besöker. Vi svarar för närvarande inte på “Spåra inte” eller liknande signaler. Om du vill veta mer om “Do Not Track”, besök http://www.allaboutdnt.com

Sekretessinställningar och platsdata. Användare av vår app kan inaktivera vår åtkomst till sin enhets exakta geografiska plats i sina mobila enhetsinställningar.

Att välja att inte dela din personliga information. Om du inte tillhandahåller information som vi behöver för att tillhandahålla Tjänsten, kanske vi inte kan ge dig Tjänsten eller vissa funktioner. Vi kommer att berätta vilken information du måste lämna för att få Tjänsten när vi begär det.

Tredjepartsplattformar eller sociala medienätverk. Om du väljer att skapa ett konto via eller koppla Tjänsten till en annan tredjepartsplattform kan du ha möjlighet att begränsa den information som vi kan få från tredje part när du loggar in på Tjänsten med hjälp av tredje- partens autentiseringstjänst eller på annat sätt koppla ditt konto. Du kanske också kan kontrollera dina inställningar via tredje parts plattform eller tjänst efter att du har anslutit dina konton.

ANDRA WEBBPLATSER, MOBILA APPLIKATIONER OCH TJÄNSTER

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser och onlinetjänster som drivs av tredje part. Dessa länkar är inte ett stöd för, eller representation som vi är anslutna till, någon tredje part. Dessutom kan vårt innehåll inkluderas på webbsidor eller onlinetjänster som inte är associerade med oss. Vi kontrollerar inte tredje parts webbplatser eller onlinetjänster, och vi är inte ansvariga för deras handlingar. Andra webbplatser och tjänster följer olika regler angående insamling, användning och delning av din personliga information. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för andra webbplatser och onlinetjänster du använder.

ANALYTIK

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av våra tjänster. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsterna tillgängliga för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

SÄKERHETSPRAKSIS

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi använder ett antal organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade för att skydda den personliga information vi samlar in. Säkerhetsrisker är dock inneboende i all internet- och informationsteknik och vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information.

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Medier Arfvidsson Blomgren har sitt huvudkontor i Sverige och kan ha tjänsteleverantörer i andra länder. Uppgifterna kan överföras till andra länder.

BARN

Tjänsten är inte avsedd att användas av barn under 18 år, och vi samlar inte medvetet in information om barn under 18 år genom Tjänsten. Om vi ​​får reda på att vi har samlat in personlig information om ett barn utan samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare enligt lag, kommer vi att radera den.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att uppdatera datumet för denna sekretesspolicy och publicera den på webbplatserna. Om det krävs enligt lag kommer vi också att meddela ändringar på annat sätt som vi tror är rimligt att nå dig, till exempel via e-post eller på annat sätt via tjänsten.

Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att träda i kraft när vi publicerar den ändrade versionen. I alla fall indikerar din fortsatta användning av tjänsten efter publicering av en modifierad sekretesspolicy att du accepterar villkoren i den ändrade integritetspolicyn.

RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD ENLIGT GDPR

Medier Arfvidsson Blomgren har åtagit sig att säkerställa rättvis och transparent bearbetning. Det är därför det är viktigt för oss att registrerade inte bara kan utöva sin rätt att göra invändningar utan även följande rättigheter när de respektive lagkraven är uppfyllda:

Rätt till information, art. 15 i GDPR

Rätt till rättelse, art. 16 i GDPR

Rätt till radering (“Rätten att bli glömd”), art. 17 i GDPR

Rätt att begränsa behandlingen, art. 18 i GDPR

Rätt till dataöverföring, art. 20 i GDPR

Rätt att invända, art. 21 i GDPR

För att utöva din rätt, vänligen kontakta oss enligt sektionen “Kontakta oss” nedan.

För att kunna behandla din begäran, samt i identifieringssyfte, vänligen notera att vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 (c) i GDPR.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt art. 77 GDPR i kombination med 19 § GDPR.

KONTAKTA OSS

För eventuella frågor, klagomål eller mer information om denna integritetspolicy vänligen kontakta kontakt@MedierArfvidssonBlomgren.se